Košík je prázdný


Technické informace

Nabízíme pouze kvalitní homologované výrobky od prověřených výrobců


Nabízíme kompletní sortiment výfuků s pohliníkovanou povrchovou úpravou, katalyzátory a DPF filtry z nerezové oceli vyrobené podle nejpřísnějších OE standardů schválených Evropským nařízením 70/157/EEC, jeho dodatky a ECE-R103. Všechny produkty jsou homologovány dle aktuální legislativy. Jádra filtrů jsou vyrobena s kvalitního Silicon Carbidu nebo Cordieritu. Nasycenost jádra vzácnými kovy je garantována. Toto zaručuje, že náhradní díly splňují specifikace originálního dílu. Antikorozní ochranu zajišťuje potažení oceli dvěma vrstvami hliníku a nerezovými sváry.
Naše produkty proto přináší jednoduchou montovatelnost hned napoprvé, dlouhou životnost a příznivou spotřebu paliva.
Homologované výrobky odpovídají výrobním standardům pro originální vybavení vozidla.


DOPORUČENÍ PŘI VÝMĚNĚ KATALYZÁTORU:


Pokud se katalyzátor poškodil, nebo přestal správně fungovat, mohlo to být způsobeno závadou na vozidle. Než namontujete nový katalyzátor, zkontrolujte následující položky:

V důsledku špatně seřízeného motoru může v katalyzátoru vzniknout několik problémů. Pokud motor pracuje mimo správné specifikace, může dojít ke zbytečnému opotřebení a poškození jak v katalyzátoru, tak v samotném motoru. Poškození je často důsledkem nesprávné směsi vzduchu a benzínu, nesprávného zpoždění nebo předstihu v zapalování, zpoždění zapalovací svíčky, vadného senzoru kyslíku (lambda sondy), vadného vstřikovače, vadného regulačního ventilu. Benzín smí být spalován pouze ve spalovací komoře. Jakýkoli benzín, který opustí tuto komoru, aniž by byl spálen, se dostane do výfukového systému a může se vznítit uvnitř katalyzátoru. Toto může způsobit přehřátí katalyzátoru a způsobit fúzi.

Olej nebo nemrznoucí kapalina, které se dostane do výfukového systému, může bránit průchodu katalyzátorem a vytváří popel, který impregnuje jeho keramické stěny. Tyto usazeniny popela způsobují ucpávání keramických pórů. Dochází ke zvýšení protitlaku a teplo a plyny se mohou vracet do motoru. V tomto případě může motor přijímat výfukové plyny ve spalovací komoře, čímž se snižuje výkon následujícího cyklu. Výsledkem je ztráta výkonu a přehřátí.

Zapalovací svíčky, které nejiskří nebo jiskří špatně způsobují vstup nespáleného benzínu do výfukového systému. Takový benzín se v katalyzátoru vznítí a způsobí úplné nebo částečné roztavení keramiky. Zapalovací svíčky a jejich zapojení je třeba pravidelně kontrolovat a měnit.

Porucha Lambda sondy způsobí nesprávné vyhodnocení výfukových plynů a odešle chybné příkazy řídicí jednotce. Ta pak vygeneruje buď velmi bohatou směs, která může způsobit roztavení keramiky, nebo velmi chudou směs díky které se uhlovodíky nedokážou přeměnit na neškodné zplodiny a vozidlo nemůže plnit předepsané emisní normy.


DOPORUČENÍ PŘI VÝMĚNĚ FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC:


Pro výměnu DPF je povinné použití vhodného diagnostického přístroje pro výpis a mazání diagnostických chybových kódů, měření parametrů v reálném čase i resetování adaptivních hodnot při výměně DPF, nebo při doplnění aditiv systému DPF.
Musí být přesně dodrženy postupy a pokyny výrobce vozidla!
Před výměnou DPF je nutné otestovat vozidlo, abyste vyloučili všechny ostatní možné zdroje chyb! V opačném případě může dojít k poruše DPF po velmi krátké době.
V některých případech tato porucha může způsobit trvalé poškození nového DPF a v tomto důsledku nebude případná reklamace uznána.
Mohou být také poškozené jiné části motoru, jako jsou turbodmychadla, ventily EGR, snímače a katalyzátory.
Pokud diagnostickým procesem dospějte k závěru, že by měl být DPF vyměněn, před pokračováním výměny DPF, je důležité určit a odstranit problém, který způsobil selhání nebo zaplnění původního DPF.
Pokud dojde k selhání DPF kvůli jiným problémům, jako je nedostatečná teplota k provedení regenerace, nízká hladina aditiva DPF, nesprávný výběr oleje, atd. a filtr DPF je poškozen před koncem očekávané životnosti (více než 100000 km), příčiny těchto poruch musí být opraveny před výměnou nového DPF.
Pokud příčiny nejsou odstraněny, nevyhnutelně vedou k novému selhání DPF, které nebude pokryto naší zárukou, protože příčina selhání není spojena s výrobní vadou DPF.

Filtry pevných částic nejsou vhodné pro bionaftu (paliva s metylesterem řepkového oleje) nad povolenou toleranci dle ČSN EN 590+A1 (max. 7% objemu). Rovněž nejsou vhodné pro vozidla s dodatečným zvýšením výkonu motoru (chiptuning).

Pokud se po několika málo kilometrech rozsvítí kontrolka DPF, nebo zůstává DPF ucpaný, nebyla oprava provedena správně.

Možné příčiny:

1) nebyla resetována řídící jednotka DPF
2) nebyly správně připojeny tlakové trubky
3) je zablokováno tlakové potrubí, nevyčistilo se během servisního postupu stlačeným vzduchem
4) únik vzduchu před DPF
5) vadná lambda sonda, nebo senzor teploty výfukových plynů
6) pokud je DPF vyměněno po 140 000 km a před DPF je samostatný katalyzátor, měl by tento díl být nahrazen spolu s DPF, protože funkční katalyzátor zvyšuje zápalnou teplotu sazí, aby byl umožněn proces regenerace
7) nebylo vozidlo na dostatečně dlouhé cestě pro regeneraci
8) není doplněna nádrž pro přísady aditiva
9) nebyl použit správný olej s nízkým obsahem popílku

Je-li hladina oleje příliš vysoká, může být olej během konstantních pokusů o regeneraci kontaminován palivem. Přídavné palivo, které je zapotřebí ke zvýšení teploty výfukových plynů, přechází do náplně motorového oleje a znečišťuje ji, což může vést k poruše. V tomto případě je nutno vyměnit motorový olej.

Pokud není EGR (ventil recirkulace výfukových plynů) funkční, nebo nepracuje správně, může pozměnit poměr směsi vzduchu/paliva nasávaného do válce, což vede ke zvyšování úrovně sazí, které trvale procházejí výfukovým potrubím, což způsobuje, že se filtr zanese mnohem rychleji.

Špatná funkce vstřikovačů způsobuje špatný stav směsi ve spalovací komoře, což vede ke zvýšení množství sazí ve výfukových plynech, což způsobuje rychlejší zanesení filtru DPF.

Systém nasávání vzduchu musí být správně utěsněn. Únik v oblasti nasávání vede k nesprávné směsi v jednom nebo několika válcích, což vede ke zvýšení množství sazí ve výfukových plynech, což způsobuje rychlejší zanesení filtru.


VÝROBCI VÝFUKOVÝCH SYSTÉMŮ:


Polmostrow

Firma Polmostrow je jeden z největších evropských výrobců výfuků a výfukových systémů na osobní i dodávková vozidla. Firma je na trhu od roku 1975. V současnosti zaměstnává více než 600 zaměstnanců a je schopna produkovat přes 9000 výfuků denně, což ji řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející firmy s tímto sortimentem na trhu. V nabídce firmy naleznete téměř jakýkoliv výfuk nebo jeho část a to na v podstatě všechny známé značky automobilů. Výfuky této značky jsou vyráběny z oboustranně pohliníkovaného plechnu tloušťky 1,5mm taženého za studena. Firma je držitelem certifikátu jakosti ISO9001:2000, certifikátu TÜV a evropských homologací E2, E3 a E8.
Koupě výfuku Polmostrow je tak sázkou na jistotu nejvyšší kvality.
Mezi zákazníky jsou tyto výfuky velmi oblíbené, patří mezi nejprodávanější právě z důvodu kvality, která zaručuje velice dobrý poměr mezi kvalitou a cenou. Životnost těchto výfuků je dle našich zkušeností přibližně 4-6 let v závislosti na podmínkách provozu.

Bosal

Firma Bosal je nadnárodní výrobce výfuků a výfukových systémů, který dodává své produkty jak pro výrobce automobilů, tak pro trh s náhradními díly. Firma byla založena v roce 1923 v Alkmaaru v Holandsku a nyní zaměstnává více než 6 700 lidí ve 42 výrobních závodech a 27 distribučních centrech, která jsou rozmístěna po celém světě a stále expanduje do dalších míst. Bosal je partnerem automobilek ve vývoji a designu výfukových systémů, její výzkum pomáhá v zavádění nových technologií umožňujících zlepšení kvality a vlastností výfuků a jejich konstrukcí.
Výsledkem činnosti Bosalu je například v současnosti nabízený výfukový systém, který je úspornější a lehčí než ten, který byl u vozů předchozí generace, průkopnický naftový Oxicat Filter Bosal, katalyzátor s radiálním prouděním a další. Rozsáhlé zkušenosti společnosti Bosal v oblasti vývoje a dodávek výfukových systémů dávají jejím výrobním provozům významné postavení na trhu s náhradními díly. Kvalita dílů je zaručena certifikáty ISO 9000 a QS 9000.

AS

Španělská firma AS, SLU má více jak 40 letou tradici ve výrobě výfukových systémů. Od roku 1996 společnost provedla strategickou produktovou změnu a do svého sortimentu zařadila výrobu katalyzátorů pro snižování emisí plynů u motorových vozidel se zážehovým motorem, v roce 2001 zařadila do svého sortimentu výrobu katalyzátorů pro motorová vozidla se vznětovým motorem a v roce 2013 zařadila do svého sortimentu výrobu filtrů pevných částic pro dieselová vozidla. Společnost AS se nachází v Pamploně (Navarra, Španělsko), v průmyslové zóně o rozloze více než 10 000 m2, a má lidské zdroje s velkými zkušenostmi s výzkumem, návrhem a výrobou systémů pro kontrolu emisí. Více než 20 % jejích zaměstnanců má technické nebo vysokoškolské vzdělání. Aktuálně se společnost vyvinula v jednoho z předních výrobců systémů pro regulaci emisí v Evropě.
Společnost AS, SLU se může pochlubit zárukou kvality ISO9001 / 2000 pro své výrobní a distribuční systémy, kterou uděluje přední evropský zkušební a certifikační orgán TUV.
Část pokračujícího úspěchu firmy spočívá v odhodlání pokračovat ve vývoji nových produktů a nadšení pro inovace a zlepšování. Neustále se snaží vylepšit sortiment, aby lépe uspokojili potřeby zákazníků.